Kontakt


Projekt Jordan GbR
Jens Wortmann
Dr. Bernward Konermann

Kulturbüro Göttingen
Calsowstraße 25
37085 Göttingen
Deutschland

phone: 0551 – 48 88 953
mobile: 0179 – 666 3131
mail@jordantheater.de
www.jordantheater.de

Johannes über dem Jordan


Kontakt


Projekt Jordan GbR
Jens Wortmann
Dr. Bernward Konermann

Kulturbüro Göttingen
Calsowstraße 25
37085 Göttingen
Deutschland

phone: 0551 – 48 88 953
mobile: 0179 – 666 3131
mail@jordantheater.de
www.jordantheater.de

Johannes über dem JordanKontakt


Projekt Jordan GbR
Jens Wortmann
Dr. Bernward Konermann

Kulturbüro Göttingen
Calsowstraße 25
37085 Göttingen
Deutschland

phone: 0551 – 48 88 953
mobile: 0179 – 666 3131
mail@jordantheater.de
www.jordantheater.de

Johannes über dem Jordan

20 € / 10 € ermäßigt
Tickets hier und an allen Reservix Vorverkaufsstellen